අලුත් ම Windows 10 skin pack එක

මෙන්න අලුත් ම windows 10 skin pack එක, මෙක windows 7/8/8.1 වලට support කරන අතර මෙය ඔබේ පරිගනකයට windows 10 හී පෙනුම ලබා දෙයි. Use කරලම බලන්න...
System requirements:
  1. Installed Microsoft.NET Framework 4.5
  2. Processor: 1 GHz or higher
  3. Memory: 512 Mb of RAM or higher

වැදගත්
  1. ඔබ මුලින් මෙවැනි skin pack එකක් install කර තිබේ නම් එය uninstall කල පසු මෙය install කරන්න.
  2. ඔබගේ පරිගනකයේ දැනට තිබෙන්නේ windows 7 home basic හෝ windows 7 starter නම් මුලින්ම ඔබගේ aero theme එක unlock කරගත උතුයි, ඒ සදහා මෙම file එක download කර ගත යුතු අතර skin pack එක install කිරීමට පෙර එම file එක install කරන්න. - Download Aero Unlocker
  3. තවමත් windows 10 skin එක පෙන්නුම් කරන්නේ නැත්නම් මෙන්න, මේ file එක install කරන්න. - UX theme patcher

Screenshot

Previous
Next Post »