සැබෑ ලෝකයේ GTA ගේම් එක

GTA ගේම් එක ගැන ඇත්තටම නොදන්න කෙනෙක් නෑනෙ, මෙ තියෙන්නෙ සැබෑ ලෝකයේ GTA කරන්න ගියපු කෙනෙක්ට වෙච්ච දේවල් ටිකක්. පහල තියෙන වීඩියෝව බලලම ඉන්න....


Previous
Next Post »