නොමිලේ දෙන හොදම Antivirus Software (Best Free Antivirus)

ඔබ දන්නවා Viruses, spyware, hackers, phishing sites අන්තර්ජාලය පුරා ශීග්‍රයෙන් පෑතිරී යන බව, එම නිසා සෑම පරිගනකයකටම එම Viruses, spyware, hackers, phishing sites අවම කරගෑනීමට antivirus software එකක් අවශ්ය වේ. කෙසේ වෙතත් antivirus software එකක් මිලට ගෑනීම බොහෝ දෙනාට අපහසු කාර්යයක් වේ. අපගේ වාසනාවට දෑන් බොහෝ සෙයින් නොමිලේ ලබා දෙන antivirus මුදුකාoග රෑසකි. ඒ අතුරින් ඔබට නොමිලයේ ලබා දෙන antivirus software වල ගුනාත්මක බව පිලිබදවද අප සෑලකිලිමත් විය යුතු වේ.

එසේ නම් අප විසින් තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?
  • Avast Free Antivirus

Avast

ඔබ  එකක් තෝරාගෑනීමේදි Avast යනු ඉතා ප්‍රබල මෙන්ම රසික සිත් දිනාගත් ඉතා ජනප්‍රිය antivirus එකකි. මෙහි සුවිශේශීත්වය වන්නේ මෙය install කිරීම ඉතා පහසු වීම හා අති ප්‍රබල ක්‍රියාකාරීත්වයයි. Avast තුලින් ඔබේ පරිගනකයට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් සිදු නොවේ.

ඒ විතරක් නොවේ මෙයින් ඔබගේ google chrome එකට extension එකක් හිමිවේ, එමගින් ඔබට අන්තර්ජාලය තුල නිදහසේ සෑරිසෑරීමට ඉඩ සලසේ.

Download Avast Free Antivirus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Panda Cloud Antivirus Free

Panda Cloud Antivirus Free

Panda Cloud Antivirus Free යනු ඉතා සුලු ප්‍රමානයේ antivirus එකක් වන නමුත් එය සක්‍රීය ආරක්ශාවක් ඔබේ පරිගනකයට ලබා දෙයි.

Download Panda Cloud Antivirus Free
------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall

ZoneAlarm

Download ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall
------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Avira Free Antivirus

 Avira Free Antivirus

Download Avira Free Antivirus
--------------------------------------------------------------------------------------------------

  • AVG Free Antivirus

AVG Free Antivirus

Download AVG Free Antivirus

ඔබට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවනම් comment එකක් දාන්න!
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Suranga
admin
December 2, 2013 at 6:59 AM ×

ela

Congrats bro Suranga you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar