සුපිරි වේගයේන් ඕනිම දේයක් copy කර ගමු.(High Speed Copying)

ඔන්න මම අද ගේනවා සුපිරි software එකක්... මේකේන් පුළුවන් සුපිරි speed එකකින් ඕනිම දේයක් copy කර ගන්න.. මේ software එකේන් සාමාන්‍ය speed එකට වැඩ 300% ගුණයක speed එකක් තියනවා..

මෙකෙන් තත්පරයට 10mb වගේ copy කරන්න පුළුවන්.. හිතාගන්න පුළුවන් නේද speed එක.. හදිස්සියට එහෙම මේ software එක ගොඩක් ප්‍රයෝගනවත්.. එහෙනම් ඔයාල dowanload කර ගේනම බලනකො..
මෙතනින් site එකට ගිහින් dowanload කර ගන්න..
එහෙනම් අපි ගිය.. මොකක් හරි ප්‍රස්නයක් තියනවනම් comment කරන්න.. අයේත් මේ වගේ post එකකින් ගම්බෙමු.. ජය වේවා..

මතක ඇතිව මගේ page එකට like කරන්න...

Previous
Next Post »