සිංහල subtitle එක්ක DVD write කරන්න සොෆ්ට්වෙයා එකක්


ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද සිංහල සබ් එක දාලා DVD player එකේ ෆිල්ම් බලනන්න write කරන්නේ කොහොමද කියන එක.ඒ නිසා ඔන්න අද නියම ලිපියක් අපෙන් ඔබට.
මෙන්න ගන්න සොෆ්ට්වෙයා එක.

( Media-Fire link Direct Download )

මෙන්න ස්ක්‍රීන්ශොට් සබ් එක දාන තැනත් mark කරලා තියෙනවා !


Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
December 2, 2013 at 11:42 PM ×

unlock password 1a mokadda ??
can't download without unlock code ??

Congrats bro kavinda rukshan you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar