අමුතු අමුතු SCREEN SAVER SET එකක්...

දවස් ගානකින් තමා බ්ලොග් එක පැත්තෙ එන්න මතක් උනේ. අද කස්ටියට මම ගානෙ දෙන්න යන්නෙ ලස්සන screen savers set එකක්. හොද එකක් බලලා දාගන්නකො ඈ. 

ආ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. Geek එකෙන් පවත්වන Blog geek awards තරගයට Eniac Lanka එකත් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නෙ. ඔයාලට හිතෙනවනම් Eniac Lanka blog එක හොදයි කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඔයාගෙ ප්‍රතිචාරයත් ඔය blog එකේ දකුණු පැත්තෙ තියෙන widget එකේ "ඔබගේ ප්‍රථිචාරය එකතුකරන්න" කියන button එක click කරලා  අපේ අඩවිය වෙනුවෙනුත් ලබාදෙන්න කියාලා... :)

1.  Download - Don't Touch My Computer

Don't Touch My Computer  අමුතු අමුතු screen savers set එකක්...

2. Download - Cat Licking Screensaver

Cat Licking Screensaver  අමුතු අමුතු screen savers set එකක්...

3. Download - 3D Desktop zombies 

3D Desktop zombies  අමුතු අමුතු screen savers set එකක්...

4. Fire Screensaver

Fire Screensaver  අමුතු අමුතු screen savers set එකක්...

5. YoWindow 3S 

YoWindow 3S   අමුතු අමුතු screen savers set එකක්...

6. Desktop Puddle

Desktop Puddle  අමුතු අමුතු screen savers set එකක්...

7. Rain Screen

Rain Screen  අමුතු අමුතු screen savers set එකක්...

8. Learning the Piano

Learning the Piano  අමුතු අමුතු screen savers set එකක්...

ශේප් එකේ මාරු වෙන්න නේද හදන්නෙ. යනගමන් facebook fan page එකට like එකක් දාගෙන යන්න ඈ..... :P
Previous
Next Post »