පැහැදිලිව වීඩියෝ වූ හෙලිකොප්ටර් අනතුරක්.කරන වැඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ කියලා කතාවක් තියෙනවා. බලන්න මෙම අනතුරින් කොතරම් පාඩුවක් වෙන්න ඇතිද , පුංචි දේකින් ලොකු දෙයක් වෙන්න තිබුනා. කාටත් කියන්නේ වැඩක් කරන්න කලින් හොයලා බලාලා කරන්න පොඩි අතපසු වීමකින් ඔබේ ජීවිතයම වෙනස් විය හැක.

Previous
Next Post »