අලුත්ම අලුත් අංක එකේ Bitdefender වයිරස් ගාඩ් !


ඔන්න වයිරස් ගාඩ් වල ලෝකේ අංක එකේ වයිරස් ගාඩ් එක වන Bit-defender වයිරස් ගාඩ් එක ඔයාලා ඔක්කොටම අලුත්ම සංස්කරණය ගෙනාවා.

මේ වයිරස් ගාඩ් එක හරියන්නේ තරමක් රැම් ධාරිතාවය එහෙම වැඩි ( 2GB ) පරිගණක වලට තමයි.
මේ සියලු ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් offline installer link තමයි.ඒක නිසා ගොඩක් වැදගත් පිට ගූගල් එකෙන් හරි you-tube එකෙන් හරි  ක්‍රැක් හොයලා දාගන්න පුලුවන් !


AV Plus x86
Download

AV Plus x64
Download

IS x86
Download

IS x64
Download

TS x86
Download

TS x64
Download

මේ සියලු Direct ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් නීත්‍යානුකූල වේ.

Previous
Next Post »