මේ දවස් වල ගොඩක් ජනප්‍රිය AL ඉවරයි ටෙලිනාට‍‍ය්‍යේ ගීතය. ( මං ගමේ කොල්ලා )


ගායනය: ලහිරු ප්‍රමූ, නිනෝ අරලිය(Rap)
පදරචනය : ලක්මිණ අමරදේව 
සංගීතය : රවිහන්ස්

රැප් එකේ වචන සරල වුනත් යම් ගැබුරු අදහසක් ඒවගේම උපහාසයක් තියෙනවා ! 
මිනිස්සු කියලා හිතන්නේ
මිනිහෙකුට මිනිහෙක්, නැහැනේ පිහිට වන්නේ 
අන්තිමේදී දුකයි 
තියෙනකම් තමයි
තනිවූනු දවසට තනිකම තමයි.


Previous
Next Post »