සුපිරිම 3D desktop එකක් හදන්නේ මෙහෙමයි


                                ඔන්න එහෙනම් අද මම ගෙනාව පොඩි තීම් එකක්. මොකක්ද මේක install කරාට පසුව ඔයාගේ desktop එක 3d type එකේdesktop එකක් වෙනවා.. icons එහා මෙහා ගියවිට වීදුරුවකට ගහනවා වගේ ශබ්දයක් තමා එන්නේ පොඩි pick up එකක් වගේ...මෙය මුදල් වලින් ගන්නවානම් ඩොලර් 27.95 වෙනවා...මෙය වින්ඩොව්ස් xp , 7 , විස්ටා සදහා භාවිතා කර හැකිය...මෙහෙ version එක සහ නම වන්නේ real desktop 1.56ය. හරි එහෙනම් පහලින් බාගන්න ,

මෙන්න,


මෙන්න තව ක්‍රමයක්,

Sphere 3d Desktop

මෙන්න,

Previous
Next Post »