ඔබට හුරුපුරුදු start button එකයි start menu එකයි windows 8 හිදී නැවත ලබාගන්න

Windows 8 හී තිබෙන ප්‍රදානම වෙනස්කමක් විදියට නව start screen එක හදුන්වන්න පුළුවන්. මීට පෙර windows මෙහෙයුම් පද්දතීන් සමග ආ start menu එකයි start button එකයි අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට tiled interface එකක් සහිත අලුත් විදියේ start screen එකක් windows 8 සමග පැමිණියා. සමහර පුද්ගලයින් මේ අලුත් start screen එකට අකමැතියි. ඔය හේතුව නිසාම windows 8 start screen එක වෙනුවට පරණ start menu එක නැවත ලබාගන්න පුළුවන් විදියට applications නිර්මාණය කරන්නට developers ලා පෙලබුනා. එවැනි  applications බොහොමයක් මේ වන විට නිර්මාණය වී තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ එවැනි එක් freeware tool එකක් ගැනයි. එය නමින් “Classic Start 8″. එයට හැකියාව තිබෙනවා පරණ start menu එක හා start button එක Windows 8 හිදී නැවත ඔබට ලබාදෙන්නට.
Windows 7 start menu එකට සමාන start menu එකක් Classic Start 8 මගින් ඔබට ලබාදෙනවා. Windows 8 බාවිතාකරන නමුත් Windows 8 හී start screen එකට අකමැති අයට මෙය ප්‍රයෝජනවත් app එකක් ලෙස හදුන්වන්න පුළුවන්.
Classic Start 8 for windows 8 ඔබට හුරුපුරුදු Start Button එකයි Start Menu එකයි Windows 8 හිදී නැවත ලබාගන්න
මෙය install කරගැනීම හා බවිතය පහසුයි. මොකද මෙහි සැකසුම් හදන්න කිසිවක් නැහැ. ඔබ install කරගත් පසු එමගින්ම, පැරණි Start menu එක හා start button එක එකතු කරනු ලබනවා. පහත ලින්ක් එක හරහා ගොස් ඔබට පුළුවන් Classic Start 8 ඔබේ windows 8 පරිගනකයට download කරගන්න.
Previous
Next Post »