ඔබට nikon කැමරාවක් තිබෙනවද? එහෙනම් 20gb ක storage එකක් නොමිළේ ලබාගන්න

ජපානයේ කැමරා නිෂ්පාදකයෙකු වන Nikon Corporation විසින් Nikon Image Space ලෙසින් අලුත් image sharing හා storage සේවාවක් ආරම්බ කර තිබෙනවා. මෙය Nikon digital camera පරිශිලකයින්ටම සිමා වූ සේවාවක් නෙවෙයි. ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම සේවාව ලබාගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.
සෑම අයෙකුටම 2GB storage එකක් නොමිළේ ලැබෙන අතර, නමුත් ඔබ Nikon කැමරාවක් හිමි අයෙකු නම් ඔබට පුළුවන් ඔබේ Basic account එක Special account එකක් බවට පත් කරගෙන ඔබේ storage එකෙහි ප්‍රමාණය 20GB ක් දක්වා වැඩි කරගන්නට. ඊට අමතරව ඔබ පින්තුර share කරන විට පින්තුරයට password එකක් ලබාදීම, ඔබේ පින්තුරා download කිරීමට නොහැකි වන ලෙස සැකසීම වැනි විශේෂ functions කිහිපයක්ම ඔබට ලබාගන්න පුළුවන්.
nikon image space ඔබට Nikon කැමරාවක් තිබෙනවද? එහෙනම් 20GB ක storage එකක් නොමිළේ ලබාගන්න
ඔබේ Basic account එක Special account එකකට upgrade කරගැනීම සදහා ඔබට මෙම upgrade utility එක download කරගෙන, ඔබේ Nikon කැමරාව USB Cable එක මගින් පරිගණකයට සම්බන්ද කර ගැනීමට සිදු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඔබ download කරගත් utility එක බාවිතයෙන් ඉන් ලැබෙන උපදෙස් අනුව ගොස් ඔබේ account එක පහසුවෙන්ම upgrade කරගන්නට පුළුවන්.
මෙම සේවාවෙහි ඇති විශේෂාංග හා තවත් බොහොමයක් තොරතුරු දැනගැනීම සදහා මෙතන ක්ලික් කරන්න.
Previous
Next Post »