ඔබේ android phone එක computer එකේ mouse එක ලෙස බාවිතා කරන්න

Android Phones කියන්නේ අද අපිට සුලබව හැම කෙනෙක් අතම වාගේ දකින්න පුළුවන් දෙයක්. විවිද අවශ්‍යතාවයන් සදහා පුද්ගලයින් Android Phones බාවිතා කරනවා. සමහරු විනෝදාත්මක දේ සදහා Android Phones බාවිතා කරන විට, තවත් සමහරු කාර්යාලීය අවස්‍යතාවයන් සදහා එය බාවිතා කරනවා. ඉතින් එවැනි තවත් විවිද වූ අවස්‍යතාවයන් සදහා පුද්ගලයින් Android Phones බාවිතා කරනවා.
ඔබ දැන සිටියාද ඔබේ Android Phone එක, ඔබේ පරිගණකයේ mouse එක ලෙස බාවිතා කරන්න පුළුවන් බව? ඔබට පුළුවන් WiFi Mouse Application බාවිතයෙන් ලේසියෙන්ම ඔබේ Android Phone එක mouse එකක් ලෙසින් බාවිතා කරන්න. මෙම app එක හැම Android device එකකම වාගේ වැඩකරනවා.
Features:
  • * Mouse curser movement
  • * left and right click support
  • * Middle mouse button scroll
  • * Remote keyboard input
  • * Speech-to-text input for all languages
  • * Mouse & keyboard full screen
  • * Auto-connect on application startup
  • * Compatible with XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Mac OSX.
සාමාන්‍යයෙන් mouse එක බාවිතයෙන් කරන සෑම වැඩක්ම මෙමගින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් drag and drop function එක සෑම Android Phone එකකම නම් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. පහත link එක හරහා Google play වෙත ගොස් ඔබට පුළුවන් මෙම App එක ඔබේ Android Phone එකට download කරගන්න සහ වැඩි විස්තර දැනගන්නට.
Previous
Next Post »